Tuesday, May 22, 2012

S: boleh lihat jin?

S: salam. bolehkah kiyta melihat jin?


J: Kita tidak dapat melihat jin yang dalam bentuk aslinya. kita boleh melihat jin dalam bentuk jelmaannya sahaja. adakalanya ia menjelma dlm bentuk anjing hitam, maka kita boleh melihat anjing itu, namun anjing yg kita lihat itu adalah jelmaan jin dan bukan bentuk asli jin.